Rzadko [synonimy]

  • Z rzadka.
  • Sporadycznie.
  • Kiedy niekiedy.
  • Czasem.
  • Raz na jakiś czas.
  • Chwilami.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]