Jurand ze Spychowa – bohater tragiczny

Znaczące wydarzenia w życiu Juranda Zmiany osobowości bohatera

Jurand – zanim dotknęły go nieszczęścia

 • Posiadacz rodziny, pięknej żony  i córki,
 • Zamożny pan na Spychowie,
 • Utrzymuje dobrosąsiedzkie stosunki z Krzyżakami,
 • Obdarzony względami dworu mazowieckiego (pary książęcej),
 • Słynie z męstwa, odwagi, waleczności, siły fizycznej, pogody ducha i życzliwości wobec innych.

Śmierć żony w trakcie napadu Krzyżaków na domostwo Juranda

 • Szczęśliwy mąż i ojciec zmienia się radykalnie,
 • Jest żądny zemsty,
 • Napada na oddziały krzyżackie,
 • W podziemiach Spychowa więzi jeńców krzyżackich

Rozstanie z Danuśką ze względu na brak matki, oddanie córki na wychowanie księżnej Annie Danucie

 • Tęsknota spowodowana rozstaniem,
 • Odwiedziny na dworze mazowieckim,
 • Żałość na widok córki, co spowodowane było podobieństwem dziewczyny do matki.

Porwanie Danuśki przez |Krzyżaków

 • Znalezienie się w sytuacji bez wyjścia,
 • Załamanie psychiczne po porwaniu dziecka,
 • Bezsilność i rezygnacja z buty,
 • Przemiana w pokornego człowieka, wyzwolona chęcią odzyskania córki.

Przybycie do Szczytna

 • Poddanie się tragicznej sytuacji,
 • Podporządkowanie się wszystkim żądaniom Krzyżaków,
 • „Zgoda” ze względu na Danuśkę na pogwałcenie rycerskiej dumy  i zwyczajów,
 • Podjęcie ryzyka w imię miłości do dziecka,
 • Pokorne znoszenie poniżenia i upokorzeń.

Pobyt w krzyżackim więzieniu

 • Przemiana z pogromcy w ofiarę,
 • Brutalne okaleczenie Juranda (oślepienie, obcięcie języka i prawej dłoni).

Wypuszczenie Juranda

 • Pozostawienie bezbronnego i okaleczonego starca na łaskę losu,
 • Spotkanie z Maćkiem, Hlawą  i Jagienką, którzy odwożą go do Spychowa.

Spotkanie z oprawcą

 • Przebaczenie oprawcy,
 • Wypuszczenie go na wolność.

Śmierć Danuśki

 • Jurand zamyka się we własnym świecie,
 • Utrata kontaktu z rzeczywistością.