Justyna Orzelska

 • Bohaterka powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
 • Zubożała szlachcianka.
 • Mieszka „garnuszku” u rodziny.
 • Wychodzi za mąż za Janka Bohatyrowicza.
 • Postrzegane jest to przez bliskich za mezalians, choć Janek to schłopiały szlachcic.
 • Decyduje się na szczęście osobiste, rezygnując z z propozycji małżeństwa z hrabią Różycem.
 • Chce żyć prosto, zgodnie z naturą, szczęśliwie.
 • Nie zwraca uwagi na opinię najbliższych.
 • Swą decyzję podejmuje świadomie.
 • To dumna, odważna i szlachetna młoda kobieta.
 • Uparta,  zdecydowana i wierna swoim zasadom.
 • Pracowita, wierzy w to, co mówi, nie ulega wpływom.
 • Jej małżeństwo załogi waśnie między Bohatyrowiczami i Korczyńskimi.