Gustaw-Konrad

 • Postać z romantycznego dramatu „Dziady” Adama Mickiewicza.
 • Młody utalentowany poeta romantyczny.
 • Wrażliwy, wyobcowany, impulsywny, zbuntowany, dumny.
 • Jego losy są wyjątkowo skomplikowane.
 • Jako typowy bohater romantyczny przechodzi różne etapy metamorfozy.
 • Jest nieszczęśliwie zakochany, pogrążony w miłości.
 • Odrzucony próbuje popełnić samobójstwo.
 • Później dojrzewa do walki o ojczyznę.
 • Uświadamia sobie swój patriotyzm.
 • Podejmuje samotna walkę.
 • Samotny, jest przekonany o własnej wyjątkowości, odważny, patriota.
 • W Wielkiej Improwizacji żąda od Boga „rządu dusz”.
 • Niestety, nie otrzymuje odpowiedzi.
 • Przepowiednia przyszłości trafia jednak do skromnego księdza Piotra.
 • Jego historia nie ma niejako zakończenia.
 • Pozostaje otwarta, kończy się wędrówką wraz z licznymi zesłańcami na katorgę.
 • Sposoby jego działania są dyskusyjne.