Kaci

Kaci nosili kiedyś maski, aby skazany nie mścił się na nich.