Wszechobecny

Dziś Prusa można spotkać w każdej niemal księgarni.