Kajetan [patron chrześcijański]

 • Urodził się w 1480 roku we włoskim mieście Viacenza.
 • Studiował w Padwie, uzyskał w 1504 roku doktorat z prawa rzymskiego i kościelnego.
 • Przeniósł się do Rzymu, aby sprawować urząd protonotariusza papieskiego.
 • Chociaż nie miał święceń kapłańskich , został w 1508 roku proboszczem dwóch parafii, co było zgodne z ówczesnym prawem.
 • Proboszcz był świeckim administratorem, a posługę w kościele pełnili wyświęceni kapłani.
 • Kajetan odwiedzał szpitale i przytułki dla ubogich, które wspierał finansowo.
 • W wieku 36 lat Kajetan przyjął święcenia kapłańskie.
 • Wszędzie, gdzie pracował zwracał uwagę na ubogich, chorych, głosił kazania, spowiadał, prowadził katechizację dzieci i młodzieży.
 • W 1523 roku powrócił do Rzymu i założył zakon o nazwie Kanonicy Regularni.
 • W 1547 roku w Neapolu wybuchła wojna domowa, zbierająca krwawe żniwo.
 • Kajetan gorliwie modlił się do Boga, prosząc , aby wziął jego życie w zamian za przerwane rozlewu krwi w Neapolu.
 • Prośby Kajetana zostały wysłuchane.

 • Imię Kajetan oznacza mieszkańca miasta Caieta.
 • Św. Kajetan to patron bankowców.
 • Dzień św. Kajetana to 7 sierpnia.

 

 

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]