Sprawca [synonimy]

 • Macher.
 • Wykonawca.
 • Inicjator.
 • Projektodawca.
 • Wnioskodawca.
 • Inspirator.
 • Delikwent.
 • Złoczyńca.
 • Winowajca.
 • Współsprawca.
 • Autor.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]