Kalambur

Kalambur – gra słów o zbliżonym lub identycznym brzmieniu, ale różnych znaczeniach. Jego zastosowanie uwydatnia dwuznaczność danego wyrazu czy wyrażenia poprzez zestawienie z innym, w celu wskazania pokrewieństwa, podobieństwa brzmieniowego. Kalambur powoduje nieraz przekomponowanie formy wyrazu, zniekształcenie, zdeformowanie słowa, przestawienie sylab czy liter i stworzenie aluzji do innych słów.  Zastosowanie tego zabiegu stylistycznego wywołuje efekt humorystyczny (dowcip językowy), czasem wymowę satyryczną, nieraz wskazuje na znaczeniowe komplikacje wyrazu czy wyrażenia.