Kalambur [definicja]

  • Kalambur – gra słów o zbliżonym lub identycznym brzmieniu, ale różnych znaczeniach.
  • Odmiana gry słów.
  • Jego zastosowanie uwydatnia dwuznaczność danego wyrazu czy wyrażenia poprzez zestawienie z innym, w celu wskazania pokrewieństwa, podobieństwa brzmieniowego.
  • Kalambur powoduje nieraz przekomponowanie formy wyrazu, zniekształcenie, zdeformowanie słowa, przestawienie sylab czy liter i stworzenie aluzji do innych słów.
  • Zastosowanie tego zabiegu stylistycznego wywołuje efekt humorystyczny (dowcip językowy), czasem wymowę satyryczną, nieraz wskazuje na znaczeniowe komplikacje wyrazu czy wyrażenia.
  • Chwyty kalamburowe bywają stosowane przez poetów eksperymentujących w języku.