Kalectwo [synonimy]

  • Ułomność.
  • Upośledzenie.
  • Wada.
  • Choroba.
  • Niedorozwój.
  • Zwyrodnienie.
  • Wynaturzenie.
  • Zniekształcenie.
  • Słabowitość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]