Hyllos [mitologia]

  • Postać z mitologii greckiej.
  • Najstarszy syn Heraklesa i Dejaniry.
  • Jemu ojciec przed śmiercią nakazał poślubić swą ukochaną Iole.
  • Hyllos prześladowany przez Eurysteusza  musiał się schronić wraz z braćmi i matką u Tezeusza w Atenach.
  • Według innych wersji – osobiście zabił Eurysteusza dzięki pomocy Tezeusza.
  • Później osiedlił się w Tebach wraz z babką Alkmeną.
  • Hyllos wraz z innymi potomkami Heraklesa urządził kilka wypraw na Peloponez, swojej „praojczyzny”.
  • Zginął w pojedynku z królem Arkladii – Echemosem.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.