Nimfy [mitologia]

 • Postaci mitologii greckiej.
 • Wyobrażane jako młode kobiety, duchy różnych składników przyrody (mórz, pól, drzew, rzek, lasów itp.).
 • Piękne, powabne i delikatne dziewczyny, kochające muzykę i taniec.
 • Często uważano je za córki Zeusa i zaliczano do bogów niższego rzędu.
 • Były śmiertelne, ale żyły bardzo długo i nie starzały się.
 • Dzielono je na grupy w zależności od pobytu.
 • W wodach lądowych mieszkały najady.
 • Oready to mieszkanki gór.
 • W drzewach miały swe miejsce hamadriady.
 • Driady zamieszkiwały lasy.
 • Często zostawały kochankami bogów i ludzi.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.