Kalendarz miesięcy

Zaczynamy wyjaśnienia nazw miesięcy, będziemy to robić przez cały rok, więc  pamiętajcie, by zaglądać systematycznie i uzupełniać lub utrwalać wiadomości, uczymy się przez całe życie…

Styczeń 

Miesiąc nazywano także: tyczeń, nazwę  najczęściej tłumaczy się  jej  powiązaniem ze słowem stykać, odnoszącym się do „stykania” grudnia ze styczniem i ciągle czymś nowym, ponieważ na przełomie grudnia i stycznia stary rok styka się z nowym. Językoznawcy nazwę  styczeń wiążą  z czasownikiem „stygnąć”, i sytuacją, kiedy na dworze jest bardzo  zimno, iż wszystko szybko stygnie.