Kalkowanie

  • W językoznawstwie odwzorowywanie za pomocą rodzimych elementów językowych obcych struktur wyrazowych.
  • Tworzenie wyrazów na gruncie polskim z elementów zapożyczonych.