Kalliroe [mitologia]

 • [1]
 • Kalliroe = piękny strumień.
 • Córka boga rzeki Acheloosa, matka Akarnana i Amfoterosa, żona Alkmeona, który został zabity przez synów Fegeusa.
 • Na jej prośbę Zeus, którego była kochanką, spowodował, że obydwaj synowie niezwykle szybko dorośli i pomścili ojca.

 • [2]
 • Córka Okeanosa i Tethys.
 • matka dwóch potworów:
  • Geryona,
  • Echidny.
 • Ich ojcem był Chryzaor, syn Meduzy.

 • [3]
 • Córka króla Libii, Lykosa, ktory składał obcokrajowców w ofierze Aresowi.
 • Kiedy uwięził wracającego spod Troi Diomedesa, Kalliroe zakochana w herosie uwolniła go, a gdy ją opuścił popełniła samobójstwo.

 • [4]
 • Córka boga rzeki Skamander w Troadzie.
 • Z małżeństwa z Trosem urodziła:
  • Ganimedesa,
  • Ilosa,
  • Assarakosa.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.