„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego [refleksje gatunkowe]

 

Literatura faktu

Powieść reportażowa

Gawęda harcerska

 • rzeczywiste wydarzenia, miejsca, bohaterowie,
 • fakty
 • wierność realiom
 • brak fikcji literackiej

 

 

 

 • udokumentowana relacja o Szarych Szeregach,
 • autor pisze o wydarzeniach, w których brał udział lub znał ich uczestników,
 • rekonstrukcja zdarzeń z życia autentycznych postaci
 • podkreślenie na wstępie, że to „opowiadanie o Alku, Rudym i Zośce”
 • forma opowieści o czynach bohaterów
 • bohaterami są harcerze
 • przypomina opowieść wygłaszaną ustnie,
 • swobodną relację