Test z liryki [klasa VIII]

Liryka  to jeden z trzech rodzajów literackich, obok dramatu i epiki. Zalicza się do niej utwory, gdzie przedmiotem rozważań są przeżycia wewnętrzne, które przedstawia podmiot liryczny.