System a tekst językowy

  • System językowy jest tworem abstrakcyjnym, trwałym, społecznym, ponadindywidualnym.
  • Tekst językowy jest tworem konkretnym, nietrwałym, jednostkowym, ponadindywidualnym.