„Kanada” Tomasza Bąka, „Pamięć zewnętrzna” Radosława Jurczaka [skan artykułu z Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”]

  • Skan artykułu z Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”.
  • Wydawnictwo ukazuje się od 2019 roku.
  • Pragnie  docierać do szerokiego grona odbiorców.
  • Publikuje wiersze, opowiadania, całe utwory dramatyczne, pogłębione eseje, tłumaczenia z literatury obcej, skupiając się na literaturze najnowszej.
  • Realizując cele wydawnictwa będziemy Wam  przedstawiać najciekawsze (wybrane subiektywnie!) artykuły.
  • Zawsze jest czas na czytanie i odkrywanie sensu kultury.