Kapitalizm w literackim zwierciadle

Problemy kapitalizmu pojawiły się także w literaturze. Najwcześniej temat te podjęli i analizowali pisarze francuscy, a stało się to już w pierwszej połowie XIX wieku.

Zmiany społeczne, a także obyczajowe, zapoczątkowane rewolucją 1789 roku znalazły szerokie literackie odbicie.

Tematy te podjęli czołowi prozaicy francuscy, wśród których wymienić należy:

  • Honore de Balzaca,
  • Gustawa Flauberta,
  • Emila Zolę.