Krzyż przydrożny przy zbiegu Daleszyckiej i Wojska Polskiego w Kielcach

Krzyże i kapliczki przydrożne to wielowiekowa tradycja. Najczęściej wznoszono je przy rozdrożach w celach wotywnych, dziękczynnych czy  obrzędowych. Mają bardzo zróżnicowaną formę i wykonywane są z rozmaitego budulca, Na skrzyżowaniu ulic Daleszyckiej i Wojska Polskiego wybudowano kamienny krzyż z Jezusem posadowionym na cokole i kilkustopniowym podeście. Wokół postawiono kute ogrodzenie, kamienne donice, pełne zawsze kwiatów i ułożono głazy, bowiem postument znajduje się w bliskim sąsiedztwie rezerwatu „Wietrznia”.  Z prawej strony ustawiono kamienną postać modlącego się pielgrzyma, który przypomina Emeryka z Nowej Słupi.