Karczowanie lasu

Jan i Cecylia miłością i ciężką pracą wykarczowali las.