Pionowa śmierć

Jan umarł pionowo, gdyż powiesił się.