Karnawał w literaturze [karnawalizacja]

Karnawał to czas zabaw i harców.

W chrześcijańskim roku liturgicznym okres między świętem Trzech Króli (Królów) a środą popielcową.

W zależności od regionu odbywają się w tym okresie huczne zabawy, festiwale, pochody i maskarady.

W ludowej tradycji średniowiecza i renesansu było to okres  zawieszenia reguł obowiązujących w pozostałych miesiącach.

W badaniach literackich występuje pojęcie karnawalizacji.

Termin służący do opisu świata na opak, występującego w ludowej kulturze śmiechu, która zawieszała na czas karnawału porządek i powagę codzienności.

Jego twórcą jest Rosjanin, historyk i teoretyk literatury Michaił Bachtin (1895-1975).

To on podkreślał znaczenie kultury karnawałowej.

Wskazywał wpływ karnawału na prozę (szczególnie powieść).

Podkreślał związek ludowych obyczajów i „wysokiej” twórczości.

W karnawałowy „opacznym” świecie dominują:

  • śmiech,
  • radość,
  • mądrość, która okazuje się głupia,
  • głupota, która staje się mądrością,
  • elementy proste, trywialne, zabawne.

Istotną rolę w literaturze karnawałowej odgrywa cielesność i ciaało, a wszystko powiązaane z seksualnością.

Dzieła tego rodzaju chętnie wykorzystują parodię i groteskę, mieszają również odmienne style i sposoby prezentacji (np. powagę z radością).

Rzeczywistość skarnawalizowana  wprowadza zamieszanie w ustalonym porzadku.