Kartka z pamiętnika

Kartka z pamiętnika

Forma wypowiedzi, stanowiąca rodzaj dokumentu, relację zdarzeń, w których autor brał udział lub był naocznym świadkiem. Wymogi formalne w tej formie wypowiedzi to:

  • wskazanie daty, czasu opisu (niezbędne!),
  • narracja w 1 osobie liczby pojedynczej,
  • przedstawienie nie tylko „gołych” faktów, ale także komentarzy, refleksji, przeżyć,
  • szczerość w ocenach, bowiem adresatem zapisu jest sam  nadawca (pamiętnik to zapiski bardzo osobiste, dla siebie!),
  • cele prowadzenia pamiętnika bywają różne, np.zachowanie dla potomności, refleksje nad pewnymi wydarzeniami, pozbycie się złych emocji, podkreślanych nie tylko słowami, ale sposobem zapisu i wykorzystywanymi znakami przestankowymi.
  • możliwość stosowania swobodniejszego, niż w innych formach wypowiedzi, języka.

Pisanie pamiętnika to doskonały sposób doskonalenia własnego pisarstwa.