Karykatura [synonimy]

  • Parodia.
  • Wypaczenie.
  • Zniekształcenie.
  • Deformacja.
  • Fałsz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]