Karzeł [synonimy]

  • Liliput.
  • Niskorosły.
  • Niziołek.
  • Pigmejczyk.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]