Kastrować [synonimy]

  • Trzebić.
  • Rzeźbić.
  • Wałaszyć.
  • Kapłonić.
  • Sterylizować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]