Katarzyna Aleksandryjska [patronka chrześcijańska]

 • Urodziła się pod koniec III wieku w Aleksandrii w Egipcie, w bardzo zamożnej rodzinie.
 • Była piękna i wykształcona, a także bardzo dumna.
 • O jej rękę starało się wielu znamienitych młodzieńców, żaden jednak nie zdobył jej serca.
 • Kiedyś Katarzyna spotkała pustelnika, który opowiedział jej o Jezusie.
 • Ta historia zmieniła jej życie.
 • Katarzyna ochrzciła się.
 • Podczas jednego ze spotkań pogan ogłosiła, że bogowie pogańscy to tylko ułuda.
 • Obecny przy tym władca wezwał grono uczonych, by przekonali Katarzynę, że nie ma racji.
 • Mędrcy mający ją nawracać sami przystąpili do chrześcijaństwa, dlatego cesarz skazał ich na śmierć.
 • Po ich egzekucji ją także aresztowano i poddano torturom.
 • W  końcu cesarz wydał wyrok śmierci  poprzez ścięcie.

 • Święta Katarzyna jest patronką:
  • dziewcząt,
  • dziewic,
  • starych panien,
  • skruszonych grzeszników,
  • teologów,
  • filozofów,
  • uczonych,
  • nauczycieli,
  • mówców,
  • kaznodziei,
  • literatów,
  • studentów,
  • uczniów,
  • bibliotekarzy,
  • archiwistów,
  • sekretarek,
  • stenografów,
  • pielęgniarek,
  • kołodziei,
  • garncarzy,
  • tokarzy,
  • szlifierzy,
  • ostrzycieli noży,
  • młynarzy,
  • prządek,
  • żeglarzy,
  • kolejarzy,
  • tramwajarzy,
  • garbarzy,
  • fryzjerów,
  • sprzedawców sukna,
  • drukarzy,
  • szewców,
  • szwaczek,
  • mechaników,
  • prawników,
  • pełnomocników, notariuszy,
  • ludzi umierających.
 • Opiekuje się ponadto:
  • uniwersytetami,
  • bibliotekami,
  • szpitalami.
 • Proszona jest o pomoc w przypadku:
  • migreny,
  • bólu zębów,
  • w poszukiwaniach topielców.
 • Katarzyna jest też opiekunką ziemiopłodów.
 • Dzień Katarzyny Aleksandryjskiej to 25 listopada.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]