Spryt [synonimy]

 • Obrotność.
 • Inteligencja.
 • Przebiegłość.
 • Pomysłowość.
 • Smykałka.
 • Dryg.
 • Bystrość.
 • Talent.
 • Wymyślność.
 • Frantostwo.
 • Zwinność.
 • Wyrachowanie.
 • Rezolutność.
 • Operatywność.
 • Błyskotliwość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]