Katastrofizm

Katastrofizm, przeczucie klęski, pesymizm.

 1. J. Kasprowicz, „Dies irae”.
 2. J. Kasprowicz, |’Święty Boże, Święty Mocny”.
 3. J. Kasprowicz, „Moja pieśń wieczorna”.
 4. J. Czechowicz, „Żal”.
 5. J. Czechowicz, „Modlitwa żałobna”.
 6. J. Czechowicz, „Elegia niemocy”.
 7. Cz. Miłosz, „Roki”.
 8. K. I. Gałczyński, „Koniec świata”.
 9. W. Broniewski, „Krzyk ostateczny”.
 10. K. Kamil Baczyński, „Pokolenie”.
 11. T. Gajcy, „Wczorajszemu”.