Film [konkret i symbol]

  • Pierwszy pokaz filmu odbył się w Paryżu, w 1895 roku.
  • Od samego początku swego istnienia postrzegany jest jako możliwość rejestracji świata wokół.
  • W filmie mamy niejako „fotografię rzeczywistości:.
  • Jednocześnie konkretne przedmioty, zjawiska czy wydarzenia stają się symbolami.
  • Bez umiejętności dostrzegania i interpretowania symboli trudno odczytać dzieło, to dawne, jak i współczesne.
  • Film jest więc mowa symboli.
  • Wiele filmów stara się pokazać to, co nieuchwytne, niewyobrażalne.
  • Film jest rozmową bohaterów z widzem, jest także historią uczuć.
  • Każdy w nim znajdzie coś dla siebie.