Kategoria estetyczna

  • Tak nazywa się sposób przedstawienia  danego przedmiotu, by nadać mu wartość estetyczną.
  • Wyraża to stosunek do danego przedmiotu, wywołując określaną reakcję u odbiorcy (patrzących) – przeżycie estetyczne.
  • Każda epoka wykształciła własne kategorie estetyczne.
  • W antyku piękno pojmowano jako celowość, użyteczność, miły kształt dla oka.
  • Dla literackiego postrzegania  także dobierano określenia.
  • Dla dramatu np. komedii i tragedii  przypisywano wzniosłość czy patos.
  • Współcześnie estetyka wyróżnia, np. brzydotę, groteskę, ironię, wdzięk.
  • Kategorie estetyczne pomagają w klasyfikacji rodzajowej i gatunkowej utworów.
  • Epoki modyfikują kategorie estetyczne w każdej dziedzinie.