Kategoria gramatyczna

  • Klasa form gramatycznych wyróżniona ze względu na spełniana funkcję językową, np. w szerszym znaczeniu kategoria gramatyczna przypadka, rodzaju, liczby, czasu,
  • W znaczeniu węższym zespól form gramatycznych spełniających tę samą funkcję językową i pozostających w opozycji do innych zespołów form gramatycznych, spełniających inne funkcje językowe.