Kategoria języka

  • Każda grupa form pełniąca określoną funkcję w systemie języka.
  • Kategoria języka jest pojęciem szerszym w stosunku do określenia kategoria gramatyczna.
  • Rozróżnia się: kategorie fonologiczne (fonemy i ich grupy) i gramatyczne.