Kategoria leksykalna

  • Każda grupa wyrazów jako jednostek leksykalnych, czyli zespół form pełniących pewną wspólną funkcję, np. nazwy istot żywych, zawodów, narzędzi, pokrewieństwa.
  • Od kategorii leksykalnej odróżniamy kategorię semantyczną.
  • Kategoria leksykalna bowiem dotyczy wyrazów jak elementów słownikowych, natomiast kategoria semantyczna berze pod uwagę morfemy gramatyczne i funkcję znaczeniową.
  • Obydwie kategorie są kategoriami znaczeniowymi,  bowiem podstawę ugrupowania stanowi w nich funkcja znaczeniowa.
  • Pierwsza ma charakter leksykalny, bo dotyczy elementów słownikowych, druga – charakter gramatyczny, bo dotyczy morfemów gramatycznych.