Kategoria słowotwórcza

Kategoria słowotwórcza to klasa wyrazów pochodnych, reprezentujących różne typy słowotwórcze, mających jednakowe znaczenie, np. rzeczowniki nauczyciel, badacz, lekarz, kierownik, rybak, wędkarz – mimo różnic znaczeniowych i innych formantów, posiadają to samo znaczenie strukturalne. Stanowią kategorię wyrazów osobowych wykonawców czynności.

W obrębie rzeczowników można wydzielić następujące kategorie słowotwórcze:

  • nazwy czynności, np. bieganie, pisanie, czytanie, zbiórka, powtórka,
  • nazwy miejsc, np. księgowość, księgarnia, mleczarnia, piekarnia, pralnia,
  • nazwy narzędzi, np. wiertarka, koparka, suszarka, gaśnica, żelazko,
  • nazwy żeńskie, np. aktorka, nauczycielka, sportsmenka, zdobywczyni,
  • zdrobnienia, tzw,. nazwy deminutywne (koszulka, ławeczka, lustereczko, domek, rowerek.