Ani [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ani spójnik  wyłączający Nie poszedłem do szkoły, ani nie pojechałem na wycieczkę.
partykuła przecząca Ani drgnął stojąc na parapecie.