Ależ [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ależ partykuła wzmocniona Ależ dał czadu podczas tego biegu.