Ale [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ale spójnik przeciwstawny Pojechałbym z tobą, ale muszę pomóc bratu.
partykuła wzmacniająca (twierdząca) Aleś narobił bałaganu.
Wykrzyknik

 

Ale, ale! Byłbym zapomniał, że przyszła do ciebie paczka.