Alboż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
alboż partykuła pytajna Alboż to u nas nie ma pięknych dziewcząt?
partykuła wykrzyknikowa Alboż można tak postąpić         z drugim człowiekiem!