Chyłkiem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
chyłkiem przysłówek

(ukradkiem)

Chyłkiem przemykał teraz między domami.