Każdy jest wyjątkowy

  • Każdy z nas jest inny.
  • Każdy prezentuje sobie tylko właściwe cechy, talenty, usposobienia.
  • Osiągnięcia ludzi w różnych czynności także nie są jednakowe.
  • Jest sprawą oczywistą, że różnice indywidualne  wiążą się z wiekiem czy  wyksztalceniem.
  • Każdy człowiek zupełnie inaczej może się także zachowywać w sytuacjach społecznych, co uzależnione jest z kolei od wychowania i usposobienia.
  • Każdy z nas jest jednak jedyny i wyjątkowy.