Każdy, każda, każde [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
każdy, każda, każde zaimek przymiotny nieokreślony Należy brać pod uwagę każdy argument.
znaczenie rzeczownikowe Szanuj każdego.