Kap,kap [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kap, kap wykrzyknik Kap, kap! Słychać było krople deszczu.