Już [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
już partykuła ograniczająca Już czas, a ona nie przyszła.
wykrzyknik Wyjdź, już!
przysłówek Już odpowiadam.