Jeśliby, jeżeliby [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jeśliby

lub

jeżeliby

spójnik podrzędny warunku Jeśliby to zrobił, nie dostanie nic ode mnie.