Jeśli, jeżeli [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jeśli

lub

jeżeli

spójnik podrzędny warunku Pojadę, jeżeli dostanę zaproszenie.