Jeszcze [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jeszcze partykuła uwydatniająca Mimo postępów musiał jeszcze pracować.
przysłówek Nieszczęście zbliżyło ich jeszcze.