Jemu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
jemu forma celownika liczby pojedynczej zaimków on, ono Jemu kupiłam nowe książki.